9. 12. 2019  20:07 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Názov témy anglicky: Transport of water steam trough vulcanizates at the same conditions as a proces of vulcanization of tyres
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude popri popise gravimetrickej metódyhodnotenia priepustnosti vodnej pary obsahovať vyhodnotenie vplyvu teploty merania a rozmerov vzorky, vytvorenie databázy výsledkov zmesí s rôznymi polymérmi a obsahom plnív, prípadne iných prímesí. Súčasťou diplomovej práce bude vyhodnotenie priepustnosti vodnej pary vulkanizátov z bežných zmesí používaných pri výrobe plášťov vrátane vulkanizačných membrán. Konzultant DP: Ing. Martin Matis, PhD. Miesto realizácie DP: Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov;Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.