Nov 20, 2019   1:07 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Title of topic in English: Transport of water steam trough vulcanizates at the same conditions as a proces of vulcanization of tyres
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Summary: Diplomová práca bude popri popise gravimetrickej metódyhodnotenia priepustnosti vodnej pary obsahovať vyhodnotenie vplyvu teploty merania a rozmerov vzorky, vytvorenie databázy výsledkov zmesí s rôznymi polymérmi a obsahom plnív, prípadne iných prímesí. Súčasťou diplomovej práce bude vyhodnotenie priepustnosti vodnej pary vulkanizátov z bežných zmesí používaných pri výrobe plášťov vrátane vulkanizačných membrán. Konzultant DP: Ing. Martin Matis, PhD. Miesto realizácie DP: Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov;Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-PKG Plastics and Rubber

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.