Nov 14, 2019   10:55 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikácia elektrochemických biosenzorov na detekciu toxicity priemyselných analytov
Title of topic in English: Application of electrochemical biosensors for the assesment of industrial analytes toxicity
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Summary: Elektrochemické biosenzory sú malé, lacné a pritom vysoko špecifické a účinné analytické zariadenia využívané pre detekciu vybraných analytov v rôznych odvetviach priemyslu, ako napríklad poľnohospodárstvo, kozmetika, medicína a iné. Biozložky na báze nukleových kyselín a peptidov sú perspektívne pre charakterizáciu možných väzbových a štruktúrnych interakcií ako aj možnej toxicity týchto analytov. Cieľom práce je získať prehľad o možnosti detekcie rôznych priemyselných analytov a sledovanie ich toxicity prostredníctvom elektrochemického biosenzora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.