Nov 20, 2019   12:54 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Sledovanie interakcií vybraných nanočastíc s liečivami pomocou elektrochemického biosenzora
Title of topic in English: Monitoring the interactions of selected nanoparticles with drugs using electrochemical biosensor
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Jana Blaškovičová, PhD.
Summary: Nanomateriály sú látky, ktoré nachádzajú široké uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu, v neposlednom rade aj v medicíne. Vyznačujú sa výraznými špecifikami vzhľadom na ich rozmery, zloženie a tým dané prejavy. Aktuálna pozornosť sa venuje ich charakterizácii, produkcii a špecifikácii ako aj sledovaniu ich možných interakcií. Cieľom práce je charakterizácia interakcií vybraných nanočastíc používaných v medicíne s rôznymi liečivami prostredníctvom elektrochemických biosenzorov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.