18. 11. 2019  15:47 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti konštrukcie a výroby foriem na vstrekovanie s využitím aditívnych technológií
Názov témy anglicky: Design and production of injection moulding tools with aditives technologies utilization
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza možností využitia aditívnych technológií pri konštrukcii a výrobe foriem na vstrekovanie plastov v porovnaní s klasickou výrobou foriem. Výsledkom práce bude aj konštrukčné riešenie formy a tvorba 3D modelov na výrobu konkrétneho výrobku s využitím aditívnych technológií. Body: 1. Súčasný stav v oblasti výroby výliskov z plastov 2. Aditívne technológie a ich aplikácia 3. Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov 4. Návrh alternatív konštrukcie a výroby formy na výrobu plastových komponentov 5. Zhodnotenie a porovnanie alternatív konštrukcie a výroby formyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.