28. 1. 2020  2:49 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Názov témy anglicky: Design of a 3-axis motion recognition system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Abstrakt: 1. Vytvorte a opíšte architektúru systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach. 2. Navrhnite konštrukciu a zapojenie systému s napájaním z lokálnej batérie a komunikačným prepojením s nadradeným počítačom. 3. Navrhnite spôsob učenia a vyhodnocovania pohybov. 4. Vytvorte aplikáciu na učenie rozpoznávania pohybu a prezentáciu riešenia. 5. Zhodnoťte výsledky vašej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.