Nov 19, 2019   2:22 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Title of topic in English: Analysis of spatial data on forest stand damage using multivariate statistical methods
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Summary: Princíp viacrozmerných štatistických metód (analýza hlavných komponentov, faktorová analýza, logistická regresia a pod.). Príprava priestorových dát o poškodení lesa v prostredí GIS. Aplikácia viacrozmerných štatistických metód v analýze dát o poškodení lesných porastov a ich vzťahu k priestorovým dátam z rôznych zdrojov (napr. z družicových dát a digitálnych výškových modelov).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.