19. 2. 2020  1:09 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Názov témy anglicky: Analysis of spatial data on forest stand damage using multivariate statistical methods
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Abstrakt: Princíp viacrozmerných štatistických metód (analýza hlavných komponentov, faktorová analýza, logistická regresia a pod.). Príprava priestorových dát o poškodení lesa v prostredí GIS. Aplikácia viacrozmerných štatistických metód v analýze dát o poškodení lesných porastov a ich vzťahu k priestorovým dátam z rôznych zdrojov (napr. z družicových dát a digitálnych výškových modelov).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.