19. 11. 2019  7:16 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh informačného systému pre požičovňu
Názov témy anglicky: Design of information system for rental place
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Abstrakt: 1. Vytvorte a opíšte architektúru informačného systému pre požičovňu. 2. Navrhnite konštrukciu a zapojenie hardvérovej časti (čítanie RFID tagov, bar a data matrix kódov) a komunikačné prepojenie s nadradeným počítačom. 3. Navrhnite databázu s ohľadom na budúcu rozšíriteľnosť. 4. Vytvorte aplikáciu pre požičovňu vrátane spôsobu rezervácií, servisov a podobne. 5. Zhodnoťte výsledky vašej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.