22. 11. 2019  15:41 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru.
Názov témy anglicky: The use of Raman spectroscopy in the identification of hazardous chemicals for Fire and Rescue Corps units.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Abstrakt: 1. Princíp fungovania Ramanovej spektroskopie 2. Bezpečnostné pokyny, obsluha, použitie, optimálne nastavenie Ramanovho spektrometra 3. Analýza a výskumné merania priemyselných toxických látok Ramanovým spektrometrom 4. Návrh výcviku jednotiek Hasičského a záchranného zboruObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.