18. 11. 2019  4:05 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Integrované zastávky hromadnej dopravy v meste Šaľa
Názov témy anglicky: Integrated Public Transport Stops in City of Sala
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Cieľom BP je návrh systému zastávok a parkovísk s vybavením mobiliáru kombinujúcich verejnú hromadnú dopravu železničnú a autobusovú spolu s nemotoristickou dopravou ako aj statická doprava pre konkrétne riešenia mesta Šaľa.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.