Jan 28, 2020   2:18 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zelene
Title of topic in English: Principles of Urban Streets from Planting Green Point of View
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: V súčasnej dobe sa v Bratislave začala vykonávať výsadba zelene na vysoko zaťažených radiálach mesta a hlavných uliciach. Nevytvára sa žiadaná systemizácia z hľadiska spolupôsobenia primárnej dopravnej funkcie ulice s funkciou mestotvornosti samotnej ulice. druhým spôsobom je tvorba zelene na metských bulvároch s verejnými priestormi. Riešenie sa bude vykonávať na dvoch radiálach/uliciach v mapovom podklade M 1:1 000. Cieľom bude zmapovanie súčasného stavu, vyhodnotenie problematiky správy zelene, ktorej sa v súčasnosti v meste Bratislava nevenuje žiadna pozornosť a vlastný návrh na komplexné riešenieLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.