Dec 16, 2019   8:59 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Systémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Title of topic in English: System Solution of Cycling Infrastructure Used by Foreign Metodologies and Comparison with National Directives - Case Study from Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: cieľom práce bude porovnať existujúcu projektovú dokumentáciu cyklistickej trasy s našimi platnými predpismi a návrh na doplnenie podľa zahraničných metodík. Výber cyklistickej trasy bude z centre mesta Bratislavy. Študent vypracuje vlastný návrh, ktorý bude zohľadňovať vo verejnom priestore všetky druhy dopráv - pešiu, statickú a verejnú dopravu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.