19. 11. 2019  13:22 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Systémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Názov témy anglicky: System Solution of Cycling Infrastructure Used by Foreign Metodologies and Comparison with National Directives - Case Study from Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: cieľom práce bude porovnať existujúcu projektovú dokumentáciu cyklistickej trasy s našimi platnými predpismi a návrh na doplnenie podľa zahraničných metodík. Výber cyklistickej trasy bude z centre mesta Bratislavy. Študent vypracuje vlastný návrh, ktorý bude zohľadňovať vo verejnom priestore všetky druhy dopráv - pešiu, statickú a verejnú dopravu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.