Dec 7, 2019   0:42 a.m. Ambróz
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.
Title of topic in English: nSoric cofig .py
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Summary: - Analýza existujúceho IS pre zber údajov z environemntálnych senzorov. - Návrh konfiguračného rozhrania (komunikačné API + web rozhranie) pre konfiguráciu koncových senzorov (automatická detekcia pripojených zariadení, načítanie existujúcej konfigurácie). - Hlavné úlohy: návrh API komunikujúceho cez sériovú linku s koncovými senzormi, návrh web/desktop aplikácie komunikujúca výhradne s API. - Predpoklady na študenta: stredne pokročilý v programovaní (php, python). Práca bude pravidelne konzultovaná, pretože výstup práce bude prakticky použitý. - Vývoj bude na platforme GNU/Linux.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.