13. 11. 2019  22:54 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konfiguračné rozhranie pre koncové moduly systému zberu environmentálnych dát.
Názov témy anglicky: nSoric cofig .py
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: - Analýza existujúceho IS pre zber údajov z environemntálnych senzorov. - Návrh konfiguračného rozhrania (komunikačné API + web rozhranie) pre konfiguráciu koncových senzorov (automatická detekcia pripojených zariadení, načítanie existujúcej konfigurácie). - Hlavné úlohy: návrh API komunikujúceho cez sériovú linku s koncovými senzormi, návrh web/desktop aplikácie komunikujúca výhradne s API. - Predpoklady na študenta: stredne pokročilý v programovaní (php, python). Práca bude pravidelne konzultovaná, pretože výstup práce bude prakticky použitý. - Vývoj bude na platforme GNU/Linux.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.