14. 12. 2019  8:07 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh metód spájania rotačných segmentov
Názov témy anglicky: Proposal of joining methods of rotary segments
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude venovať modelovaniu súčiastok a návrhu vhodných metód spájania rotačných segmentov s puzdrom v ktorom sú umiestnené. Bude sa spracovávať: - charakteristika súčiastok a materiálov, - modelovanie súčiastok, - návrh a charakteristika vhodných metód spájania, - odporúčania pre realizáciu spojov.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.