18. 2. 2020  1:01 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Prehľad fyzikálnochemických spôsobov odstraňovania tetovacích farbív z ľudskej kože
Název tématu anglicky: Overview of physicochemical methods of removing tattoo dyes from human skin
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Navrhovaná bakalárska práca má charakter rešeršnej práce. Primárnym cieľom je klasifikácia a charakterizácia metód používaných na odstraňovanie tetovacích farbív z ľudskej kože. Potenciálne zdravotné riziká a fyzikálno-chemické spôsoby odstraňovania týchto látok budú posúdené v závere štúdie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.