Jan 20, 2020   5:17 a.m. Dalibor
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optimalizácia vlastností magneticky mäkkých materiálov na báze feritov
Title of topic in English: Optimization of properties of ferrite-based soft magnetic materials
State of topic: approved (prof. Ing. René Harťanský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Šoka, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Šoka, PhD.
Summary: Podstatou diplomovej práce bude príprava a skúmanie práškových magneticky mäkkých keramických materiálov, konkrétne spinelových feritov, so zameraním na optimalizáciu ich vlastností pre využitie v nových aplikáciách. Jednotlivé parciálne ciele budú nasledovné: 1. Vykonajte rozbor súčasného stavu problematiky v predmetnej oblasti výskumu. 2. Zoznámte sa s technológiou syntézy feritov. 3. Prostredníctvom využitia moderných a pokročilých metód (röntgenová difrakcia, energiovo-disperzná röntgenová spektroskopia, teplotná závislosť magnetickej susceptibility, magnetizačné charakteristiky, frekvenčná závislosť komplexnej permeability) vyšetrite vplyv zvolených prímesí na vybrané štrukturálne a magnetické parametre pripravených materiálov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AE Applied Electrical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.