Dec 14, 2019   12:08 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Meranie akustického smogu a dopad hluku na zdravie
Title of topic in English: Sound pollution measurement and effects of noise on health
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Michalík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Michalík, PhD.
Summary: Nadbytočný hluk môže okrem poškodzovania sluchu prispievať aj k vzniku rôznorodých ochorení nielen psychického rázu. Bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou zvukového smogu v životnom prostredí a metódami stanovenia úrovne hluku s následnými experimentmi. Prvý cieľ práce je rešerš a fyzikálna charakterizácia akustického smogu, ďalej sa budú sumarizovať biologické účinky a prehľad mechanizmov dopadu hluku na ľudský organizmus. Záver bude venovaný meraniam akustického smogu v prostredí, konkrétne pre mesto Bratislava.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.