21. 10. 2019  7:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj edukačnej hry „Popularizácia Elektroniky“ vo virtuálnej realite
Názov témy anglicky: Development of educational games "Popularization of Electronics" in virtual reality
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Drobný
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jakub Drobný
Abstrakt: Hlavným zameraním práce je popularizácia odboru elektronika prostredníctvom návrhu a vývoja interaktívnej edukačnej hry, ktorá bude zameraná na vybrané oblasti elektroniky. Vytvorená aplikácia bude voľne dostupná a voľne šíriteľná v rámci popularizácie vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných a základných škôl. Hra ich má pútavým spôsobom uviesť do problematiky objavov, vynálezov alebo zaujímavých technických riešení v oblasti elektroniky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.