25. 1. 2020  8:48 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie optimálneho výrobného procesu v priemyselnom podniku
Názov témy anglicky: Modeling of optimal production process in industrial company
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Pánik, PhD.
Abstrakt: .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.