Dec 16, 2019   12:10 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Title of topic in English: Study of tangential links of tramway radials in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú električkovú trať po Tomášikovej ul. od žel. stanice Nové Mesto až do Prievozu s prepojením na projektovanú trasu električky vedúcej z Mlynských nív za Bajkalskú ulice. Návrh trasy sa bude riešiť nástrojmi dopravného plánovania s tvorbou nových zón pre verejnú dopravu ako aj preukázanie dostupnosti územia izochrónami. Na základe výsledku prepravných výkonov diplomant navrhne dvojkoľajnú električkovú trať.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-NKS Structures of Buildings

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.