12. 12. 2019  16:52 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Názov témy anglicky: Study of tangential links of tramway radials in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť novú električkovú trať po Tomášikovej ul. od žel. stanice Nové Mesto až do Prievozu s prepojením na projektovanú trasu električky vedúcej z Mlynských nív za Bajkalskú ulice. Návrh trasy sa bude riešiť nástrojmi dopravného plánovania s tvorbou nových zón pre verejnú dopravu ako aj preukázanie dostupnosti územia izochrónami. Na základe výsledku prepravných výkonov diplomant navrhne dvojkoľajnú električkovú trať.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.