Feb 25, 2020   7:44 a.m. Frederik
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
Title of topic in English: Design of urban road in a category of distribution road between two city boroughs in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť nové usporiadanie miestnej komunikácie Harmincova ul, medzi mestskými časťami Lamač a Dúbravka. komplexný návrh sa bude riešiť s hľadiska mutlimodálnych požiadaviek na obsluhu územia. v príslušnej detailnej mierke sa predloží riešenia verejnej dopravy a cyklistickej trasy s prioritou na verejné priestory pešej dopravy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.