18. 1. 2020  23:24 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
Názov témy anglicky: Design of urban road in a category of distribution road between two city boroughs in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť nové usporiadanie miestnej komunikácie Harmincova ul, medzi mestskými časťami Lamač a Dúbravka. komplexný návrh sa bude riešiť s hľadiska mutlimodálnych požiadaviek na obsluhu územia. v príslušnej detailnej mierke sa predloží riešenia verejnej dopravy a cyklistickej trasy s prioritou na verejné priestory pešej dopravy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.