1. 6. 2020  18:27 Žaneta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Realizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vody
Názov témy anglicky:
Realizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vody
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Diplomant vypracuje realizačný projekt vybraných častí vodovodu a kanalizácie pre výrobnú halu s využitím zrážkovej vody zo strechy pre prevádzkové účely.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.