12. 12. 2019  11:29 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Názov témy anglicky: Design of pavement constructions with with the paving surface
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Abstrakt: Na cestných komunikáciach v zastavanom území sa stále vo väčšej miere uplatňujú vozovky s krytom z dlažobných prvkov. Výhody a nevýhody dlažbových povrchov vozoviek. Návrh konštrukcií vozoviek pre rôzne zaťažené plochy pomocou katalógu konštrukcií vozoviek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.