18. 11. 2019  22:16 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Názov témy anglicky: Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Abstrakt: Diplomant vyrieši návrh vybraných častí vodovodu a kanalizácie pre polyfunkčný objekt. Navrhne zásobovanie objektu zrážkovou vodou zo strechy pre prevádzkové účely, napr. splachovanie, upratovanie a polievanie zelene.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.