Nov 19, 2019   10:28 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územia
Title of topic in English: Proposal for change of urban street category in city borough at the change of zonal functions
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť nové šírkové usporiadanie miestnej komunikácie Na vrátkach a Agátová v mestskej časti Dúbravka s repojením na Saratovskú ul. v bakalárskej práci bude predložená aj stratégia na prepojenie do novej mestskej časti Bory pomocou Saratovskej ul. s vedením električkovej dopravy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.