18. 11. 2019  19:42 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územia
Názov témy anglicky: Proposal for change of urban street category in city borough at the change of zonal functions
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť nové šírkové usporiadanie miestnej komunikácie Na vrátkach a Agátová v mestskej časti Dúbravka s repojením na Saratovskú ul. v bakalárskej práci bude predložená aj stratégia na prepojenie do novej mestskej časti Bory pomocou Saratovskej ul. s vedením električkovej dopravy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.