9. 12. 2019  21:50 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Diagnostika zastávok MHD v Bratislave
Názov témy anglicky: Diagnostics of public transport stops in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Abstrakt: Stav povrchu vozoviek je jednýcm z faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu, komfort a bezpečnosť cestnej premávky. Preto vašou úlohou bude spracovať druhy a typy porúch vozoviek. Uviesť ich charakteristiky, príčiny a miesta vzniku porúch na zastávkach MHD. Pre konkrétne zvolené zastávky MHD potom aplikujte všetky získané poznatky. V poslednom kroku navrhnite alternatívy nových konštrukcií zastávok MHD pomocou katalógu vozoviek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.