29. 5. 2020  19:42 Vilma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zásoby a ich efektivita vo vybranom priemyselnom podniku
Názov témy anglicky:
Inventories and their efficiency in a selected industrial enterprise
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko:
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva - ÚM OUP REK
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.