19. 11. 2019  13:22 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areálu
Názov témy anglicky: Design of the traffic area in industrial area
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti narastá podiel dopravných plôch v priemyselných areálov z cementobetónového krytu. Vašou úlohou bude navrhnúť takúto plochu, ako dispozične s napojením prístupovej komunikácie na štátnu cestu I. triedy, tak aj konštrukčne s návrhom a výpočtom cementobetónovej plochy a odvodnením danej plochy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.