Nov 14, 2019   8:40 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v Bratislave
Title of topic in English: Design of a tram track and tram-train track in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Summary: Opis práce: na úseku od VÚB na Mlynských nivách po železničnú stanicu Filiálka so zapojením do Račianskej radiály. Pôjde o dvojkoľajnú trať s viacpásovou koľajnicou rozchodu 1435 mm (pre tram train) a 1000 mm pre električku. Koľaje tram – trainu sa napoja na jestvujúcu železničnú trať v stanici Filiálka. Koľajnice (najmä žliabkové) pre električku budú mať profil pre električkové koleso a koľajnice pre tram train (najmä žliabkové) budú mať profil pre železničné koleso. Zjednodušený návrh trasy na úrovni jednoduchej technickej štúdie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.