14. 11. 2019  4:10 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v Bratislave
Názov témy anglicky: Design of a tram track and tram-train track in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Abstrakt: Opis práce: na úseku od VÚB na Mlynských nivách po železničnú stanicu Filiálka so zapojením do Račianskej radiály. Pôjde o dvojkoľajnú trať s viacpásovou koľajnicou rozchodu 1435 mm (pre tram train) a 1000 mm pre električku. Koľaje tram – trainu sa napoja na jestvujúcu železničnú trať v stanici Filiálka. Koľajnice (najmä žliabkové) pre električku budú mať profil pre električkové koleso a koľajnice pre tram train (najmä žliabkové) budú mať profil pre železničné koleso. Zjednodušený návrh trasy na úrovni jednoduchej technickej štúdie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.