18. 11. 2019  19:27 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Uplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikácií
Názov témy anglicky: The application of the polystyrene blocks for non-standard cases of the embankments construction of roads
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh využitia technológie polystyrénových blokov do násypov pozemných komunikácií namiesto ucelenej zemnej konštrukcie na príklade násypu diaľničného úseku pri mimoúrovňovej križovatke.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.