14. 12. 2019  2:52 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu Kvetoslavov
Názov témy anglicky: Design of a railway line from Šamorín to the Kvetoslavov railway station
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Abstrakt: Opis práce: predmetom je jednoduchá štúdia železničnej trate – jej obnova. Trať sa napojí v železničnej stanici Kvetoslav. Úlohou bude vyriešiť aj koľajisko v železničnej stanici Kvetoslavov a prestupový uzol.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.