1. 10. 2020  9:07 Arnold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transport
Názov témy anglicky:
Pavement structures on the bridges of transport construction
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Prehľad o možnostiach použitia rôznych konštrukcií na mostných objektov dopravných stavieb. Návrh takejto konštrukcie na vybranom mostnom objekte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.