9. 12. 2019  21:36 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Názov témy anglicky: horizontal and vertical alignment of the III. class road
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Abstrakt: Opis práce: cestná komunikácia sa bude riešiť v úseku medzi obcami Čataj – Kaplná po cestu I/61, tam bude schematicky zakreslená križovatka s diaľnicou D1. Pôjde o rekonštrukciu cesty III/1334. Podrobné riešenie s návrhom smerového a výškového vedenia sa vykoná v úseku intravilánu obce Čataj.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.