Dec 14, 2019   8:08 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie servo systému pomocou gest
Title of topic in English: Servo system control using gestures
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je riadenie servo systému na základe rozpoznaných gest zosnímaných kamerovým systémom. Úlohy: - Získajte prehľad o možnostiach rozpoznávania gest. Vyberte jednu vhodnú metódu, ktorú podrobne naštudujte. - Naštudujte základy riadenia servo systémov so zameraním sa na Siemens servo systém. - Naštudujte základy TIA Portálu so zameraním sa na servo systémy a kamerové systémy. - Oboznámte sa s modelom servo systému. - Navrhnite a implementujte rozpoznávanie gest pomocou kamerového systému, ktorý bude vstupnou informáciou pre riadenie servo systému. - Navrhnite a implementuje riadenie servo systému s využitím vstupu z kamerového systému a pomocou RFID tagov od spoločnosti Siemens. - Riešenie vhodne vyhodnoťte a zdokumentujte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.