Dec 12, 2019   6:02 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza časovej variácie výšky geoidu
Title of topic in English: The analysis of temporal geoid height variations
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Daniela Piačková
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Daniela Piačková
Summary: Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s teóriou tiažového poľa Zeme a určovania geoidu z globálnych geopotenciálnych modelov, s čím sú spojené sférické harmonické funkcie a sférická harmonická syntéza. Popis gravitačného poľa Zeme bude vykonaný na lokalite s výraznou zmenou v hydrologických parametroch spôsobenou prírodnými živlami alebo klimatickým podnebným pásmom. Na riešenie budú použité dátové produkty z družicovej misie GRACE.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.