12. 11. 2019  9:04 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza časovej variácie výšky geoidu
Názov témy anglicky: The analysis of temporal geoid height variations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Daniela Piačková
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Daniela Piačková
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s teóriou tiažového poľa Zeme a určovania geoidu z globálnych geopotenciálnych modelov, s čím sú spojené sférické harmonické funkcie a sférická harmonická syntéza. Popis gravitačného poľa Zeme bude vykonaný na lokalite s výraznou zmenou v hydrologických parametroch spôsobenou prírodnými živlami alebo klimatickým podnebným pásmom. Na riešenie budú použité dátové produkty z družicovej misie GRACE.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.