Jan 25, 2020   10:02 a.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Geodetické činnosti pri výstavbe rodinných domov
Title of topic in English: Activities of a land surveyor during house construction
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Robert Geisse, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Robert Geisse, PhD.
Summary: Analýza a tvorba všetkých geodetických činností potrebných pri investičnej výstavbe od projektovania až po vydanie kolaudačného rozhodnutia. Vyhotovenie účelovej mapy pre projekčnú činnosť. Tvorba geometrického plánu na vytvorenie stavebných pozemkov, geometrického plánu na rozostavanú stavbu a geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Geodetické činnosti pri výstavbe inžinierskych sietí a líniových stavieb, vyhotovenie zamerania skutočného vyhotovenia inžinierskych sietí a líniových stavieb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.