14. 12. 2019  21:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Geodetické činnosti pri výstavbe rodinných domov
Názov témy anglicky: Activities of a land surveyor during house construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Robert Geisse, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Robert Geisse, PhD.
Abstrakt: Analýza a tvorba všetkých geodetických činností potrebných pri investičnej výstavbe od projektovania až po vydanie kolaudačného rozhodnutia. Vyhotovenie účelovej mapy pre projekčnú činnosť. Tvorba geometrického plánu na vytvorenie stavebných pozemkov, geometrického plánu na rozostavanú stavbu a geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Geodetické činnosti pri výstavbe inžinierskych sietí a líniových stavieb, vyhotovenie zamerania skutočného vyhotovenia inžinierskych sietí a líniových stavieb.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.