15. 12. 2019  16:02 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Název tématu anglicky: Length contraction and Moon ephemeris computation in LLR method
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Letko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodetických základov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Pavol Letko, PhD.
Abstrakt: Metóda laserovej lokácie Mesiaca (Lunar Laser Ranging - LLR) patrí medzi základné metódy kozmickej geodézie používanej pre účely realizácie referenčných terestrických a nebeských rámcov. Aby bolo možné dosiahnuť požadovanú presnosť a využiť technologický potenciál, je potrebné modelovať rôzne systematické efekty, okrem iného relativistické. Kontrakcia dĺžok je jedným z najvýznamnejších efektov dosahujúca rádovo veľkosť až jeden meter. Práca je zameraná na kvantifikáciu a následnú analýzu tohto efektu, pričom sa študent oboznámi aj so spôsobom výpočtu polohy Mesiaca, ktorá je pre tieto účely nevyhnutná.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.