Dec 12, 2019   4:38 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Title of topic in English: Length contraction and Moon ephemeris computation in LLR method
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Letko, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Letko, PhD.
Summary: Metóda laserovej lokácie Mesiaca (Lunar Laser Ranging - LLR) patrí medzi základné metódy kozmickej geodézie používanej pre účely realizácie referenčných terestrických a nebeských rámcov. Aby bolo možné dosiahnuť požadovanú presnosť a využiť technologický potenciál, je potrebné modelovať rôzne systematické efekty, okrem iného relativistické. Kontrakcia dĺžok je jedným z najvýznamnejších efektov dosahujúca rádovo veľkosť až jeden meter. Práca je zameraná na kvantifikáciu a následnú analýzu tohto efektu, pričom sa študent oboznámi aj so spôsobom výpočtu polohy Mesiaca, ktorá je pre tieto účely nevyhnutná.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.