17. 11. 2019  20:58 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Názov témy anglicky: Length contraction and Moon ephemeris computation in LLR method
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Letko, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Pavol Letko, PhD.
Abstrakt: Metóda laserovej lokácie Mesiaca (Lunar Laser Ranging - LLR) patrí medzi základné metódy kozmickej geodézie používanej pre účely realizácie referenčných terestrických a nebeských rámcov. Aby bolo možné dosiahnuť požadovanú presnosť a využiť technologický potenciál, je potrebné modelovať rôzne systematické efekty, okrem iného relativistické. Kontrakcia dĺžok je jedným z najvýznamnejších efektov dosahujúca rádovo veľkosť až jeden meter. Práca je zameraná na kvantifikáciu a následnú analýzu tohto efektu, pričom sa študent oboznámi aj so spôsobom výpočtu polohy Mesiaca, ktorá je pre tieto účely nevyhnutná.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.