Feb 17, 2020   7:01 a.m. Miloslava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Title of topic in English: Microstructure and properties of porous materials
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zora Hajdúchová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Materials - IICTM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zora Hajdúchová, PhD.
Summary: Porézne materiály majú vďaka svojim vlastnostiam široké uplatnenie, či už v priemyselnej sfére alebo v biomedicínskom obore. Teoretická časť práce sa zameria na popis metód prípravy poréznych materiálov, ich vlastností a využitia so zameraním sa na keramické peny. V experimentálnej časti študent získa laboratórne zručnosti a oboznámi sa so spôsobmi vyhodnocovania anorganických materiálov, čo môže využiť počas ďalšieho štúdia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.