28. 1. 2020  10:50 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktov
Názov témy anglicky: Photogrammetric measurement and unfolding of surfaces of archeological artifacts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Abstrakt: Fotogrametria sa v súčasnosti stala multidisciplinárnou technológiou a veľmi často je využívaná najmä v archeológii pri dokumentácii nálezov rozličných veľkostí a tvarov. Fotogrametrické výstupy zároveň obsahujú nielen informácie o tvare objektu, ale aj o jeho povrchovej textúre, čo je veľmi nápomocné napr. v procese interpretácie povrchových malieb alebo rytín. Táto interpretácia je však o to jednoduchšia, ak existuje možnosť rozvinúť povrch komplikovane tvarovaných objektov do jednoduchej roviny, čím sa zvýši čitateľnosť povrchu ako celku. Cieľom práce bude demonštrovať súčasné možnosti rozvinutia trojrozmerných plôch počas fotogrametrického merania archeologických artefaktov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.